MILION PRZED TRZYDZIESTKĄ!
– dotacje na założenie firmy

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami

O PROJEKCIE

 • Mamy dotacje na założenie firm w łącznej kwocie po 38 650 zł dla 40 osób!
 • Jeśli jesteś osobą w wieku 18 – 29 lat, mieszkającą lub uczącą się na obszarze Łodzi, bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r., ten projekt może być właśnie dla Ciebie!
 • Dodatkowo oferujemy szereg korzyści – szkolenia indywidualne i grupowe przygotowujące do założenia biznesu, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną i wiele innych!
 • Zapoznaj się z naszym projektem – to może być Twoja szansa na Milion przed trzydziestką!

Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rozpoczynamy 1 kwietnia 2021 roku.
Realizatorami są Centrum Edukacji CEIRON oraz HN PARTNERS

 

 • Celem projektu jest: Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wspieranie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.04.2021-31.03.2023 wśród 40 os. (w tym min. 22K) biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z Łodzi, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. , które podejmą własną działalność gospodarczą i poprowadzą ją przez minimum 12 miesięcy.
 • Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji/ kompetencji z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 40osób, podjęcie działalności gospodarczej przez 40 osób w ramach projektu.
 • Wartość projektu: 2 008 507,20 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 692 769,87 zł

DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY
Zdobądź jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej! Zapewniamy 23.050,00 zł dotacji, którą możesz przeznaczyć na niezbędne aktywa czy też środki obrotowe do prowadzenia firmy. Zostań swoim szefem i zdecyduj na co spożytkujesz dotację! Uzyskane środki pozwolą Ci zrealizować plany i rozpocząć wymarzony biznes!

WSPARCIE POMOSTOWE
Uzyskaj aż do 2600,00 zł comiesięcznego wsparcia pomostowego – przez okres 6 pierwszych miesięcy – na pokrycie najważniejszych kosztów w swojej firmie – łącznie to 15 600,00 zł! To wsparcie dostępne dla każdej osoby zakwalifikowanej do uzyskania dotacji!

SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE
Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego, dzięki któremu poznasz podstawy prowadzenia firmy niezbędne do jej założenia, prowadzenia i zwiększania zysków. Nigdy nie pisałeś biznesplanów? Nasi eksperci nauczą Cię także tego! Dodatkowo podczas szkoleń możesz otrzymać stypendium, catering, zwroty kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi, a także materiały szkoleniowe!

AKTUALNOŚCI

28.10.2022

Biuro Projektu w dniu 31.10.2022r. (poniedziałek) będzie nieczynne. Zapraszamy od środy 2.11.2022.


27.06.2022

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów uczestników Grupy 7. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 7- z uwzględnieniem oceny wniosków o wsparcie pomostowe

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 7- w podziale na płeć


15.06.2022

Szanowni Państwo,
Biuro projektu 17 czerwca 2022r. będzie nieczynne.

 


03.06.2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU – GRUPA 7:

Szanowni Państwo, informujemy, że biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 20-21.06.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27, Łódź.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


31.05.2022

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów uczestników Grupy 6. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 6- z uwzględnieniem oceny wniosków o wsparcie pomostowe


27.05.2022

Drodzy uczestnicy,

Publikujemy Harmonogram szkoleń w ramach III edycji projektu – grupa 7.

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Edukacji CEiRON, ul. Zawiszy Czarnego 10, IV piętro.


27.05.2022

Publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu – do grupy 7 Lista rankingowa III edycja- nabór do grupy 7

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu – do grupy 7 – w podziale na płeć Lista rankingowa III edycja- nabór do grupy 7 – w podziale na płeć


20.05.2022

Publikujemy listę rankingową dotyczącą naboru uzupełniającegoo na ostatnie miejsca w projekcie Lista rankingowa III edycja- nabór maj 2022r.

Kolejnym etapem są rozmowy z doradcą zawodowym, na które będą Państwo umawiani indywidualnie.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


11.05.2022

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na ostatnie miejsce w ramach projektu zostaje wydłużona do 18 maja 2022r. .


10.05.2022

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów uczestników Grupy 5. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- Grupa 5- z uwzględnieniem oceny wniosków o wsparcie pomostowe


 

29.04.2022

Szanowni Państwo,
Biuro projektu 2 maja 2022r. będzie nieczynne.


29.04.2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU- GRUPA 6:

Szanowni Państwo, informujemy, że biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 16-18.05.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27, Łódź.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


28.04.2022

Szanowni Państwo,

Rekrutacja na ostatnie miejsca w ramach projektu zostaje wydłużona do 10 maja 2022r. .


22.04.2022

Szanowni Państwo
Publikujemy poniżej aktualny harmonogram szkoleń w ramach grupy uzupełniającej do III edycji Harmonogram szkoleń – grupa 6


13.04.2022

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH III EDYCJI PROJEKTU:

Szanowni Państwo, przypominamy, że biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 25-26.04.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27, Łódź.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


11.04.2022

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy dodatkową rekrutację do projektu- nabór dotyczy ostatniego miejsca w projekcie dla osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP.

Formularze można składać w terminie 13.04.2022 – 27 .04.2022r. lub do wpłynięcia formularza zgłoszeniowego spełniającego kryteria formalne i merytoryczne. Dlatego też prosimy nie zwlekać!

Formularze zgłoszeniowe i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce „DOKUMENTY”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze projektu: ul. Targowa 27 Łódź w godzinach 9:00-16:00, mailowo: biuro@milionprzed30.eu oraz telefonicznie: 733 677 779.


08.04.2022

Publikujemy listę rankingową ze szczegółową punktacją osób zakwalifikowanych w ramach IV naboru w projekcie Lista rankingowa III edycja- IV nabór

Lista rankingowa wraz ze szczegółową punktacją – w podziale na płeć-> Lista rankingowa III edycja- IV nabór- w podziale na płeć


08.04.2022

Drodzy uczestnicy,

Publikujemy Harmonogram szkoleń w ramach III edycji projektu – dla dodatkowych zgłoszeń w ramach ostatniego naboru.
Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Edukacji CEiRON, ul. Zawiszy Czarnego 10, IV piętro.


07.04.2022

Publikujemy listę rankingową dotyczącą dodatkowych zgłoszeń na ostatnie miejsca w projekcie Lista rankingowa III edycja- dodatkowe zgłoszenia

Kolejnym etapem są rozmowy z doradcą zawodowym, na które będą Państwo umawiani indywidualnie.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


28.03.2022

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy dodatkową rekrutację do projektu- nabór dotyczy ostatnich 3 miejsc w projekcie dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

Formularze można składać do 6 kwietnia 2022r. do godziny 12:00 lub do wpłynięcia 3 zgłoszeń spełniających kryteria. Dlatego też prosimy nie zwlekać!

Formularze zgłoszeniowe i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce „DOKUMENTY”.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w biurze projektu: ul. Targowa 27 Łódź w godzinach 9:00-16:00, mailowo: biuro@milionprzed30.eu oraz telefonicznie: 733 677 779.


25.03.2022

Publikujemy listę rankingową wraz ze szczegółową punktacją z uwzględnieniem naboru uzupełniającego-> Lista rankingowa III edycja- z uwzględnieniem naboru uzupełniającego

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć z uwzględnieniem naboru uzupełniającego-> Lista w podziale na płeć z uwzględnieniem naboru uzupełniającego

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom.


24.03.2022

Publikujemy listę rankingową formularzy złożonych w ramach naboru uzupełniającego -> Lista rankingowa III edycja- nabór uzupełniający

Osoby zakwalifikowane zapraszamy do kolejnego etapu jakim jest rozmowa z doradcą.


23.03.2022

Drodzy uczestnicy,

Publikujemy Harmonogram szkoleń w ramach III edycji projektu.
Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Edukacji CEiRON, ul. Zawiszy Czarnego 10, IV piętro.

Informujemy, że na stronie dostępne są też: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną.


23.03.2022

Publikujemy listę rankingową wraz ze szczegółową punktacją -> Lista rankingowa III edycja

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć -> Lista w podziale na płeć – III edycja

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym osobom. Jeszcze dzisiaj zostanie opublikowany harmonogram szkoleń.


16.03.2022

Szanowni Państwo,
W dniu 17.03.2022 (czwartek) biuro projektu będzie czynne do godziny 12:00, natomiast w 18.03.2022 (piątek) biuro projektu będzie nieczynne.

Ze wszystkimi kwestiami- także w przypadku zgłoszeń do rekrutacji zapraszamy do biura projektu od poniedziałku 21.03.2022. Przypominamy także o możliwości złożenia formularzy zgłoszeniowym elektronicznie na adres e- mail: biuro@milionprzed30.eu.
Formularze w formie elektronicznej muszą być odręcznie podpisane, spakowane i zaszyfrowane, a w osobnym mailu należy przesłać hasło do zaszyfrowanego pliku.


16.03.2022

Szanowni Państwo,
ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Milion przed trzydziestką!”. Nabór dodatkowych zgłoszeń będzie prowadzony do 23.03.2022 (środa) do godziny 12:00 lub do wpłynięcia 5 zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy do aplikowania!


16.03.2022

Drodzy Kandydaci!
Wyniki oceny merytorycznej w III edycji projektu „Milion przed trzydziestką!” -> wyniki oceny merytorycznej.

Formularze z pozytywną oceną merytoryczną (wykaz w załączniku powyżej) przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, które będą odbywać się w terminie 17-18.03.2022.

 


07.03.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” zostaje przedłużona do końca tygodnia tj. 11.03.2022.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w zakładce „Dokumenty”.
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielimy wszystkich informacji telefonicznie (733 677 779) oraz mailowo: biuro@milionprzed30.eu.


03.03.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” zostaje przedłużona do końca tygodnia tj. 05.03.2022.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w zakładce „Dokumenty”.
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielimy wszystkich informacji telefonicznie (733 677 779) oraz mailowo: biuro@milionprzed30.eu.


24.02.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” zostaje przedłużona do 02.03.2022.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w zakładce „Dokumenty”.
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielimy wszystkich informacji telefonicznie (733 677 779) oraz mailowo: biuro@milionprzed30.eu.


17.02.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” zostaje przedłużona do 23.02.2022.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w zakładce „Dokumenty”.
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielimy wszystkich informacji telefonicznie (733 677 779) oraz mailowo: biuro@milionprzed30.eu.


14.02.2022

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” cały czas trwa.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne są w zakładce „Dokumenty”.
W razie dodatkowych pytań chętnie udzielimy wszystkich informacji telefonicznie (733 677 779) oraz mailowo: biuro@milionprzed30.eu.


 

04.02.2022

Poniżej publikujemy ostateczne listy rankingowe dotyczące oceny biznesplanów w ramach II edycji- po procedurze odwoławczej.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- II edycja
Lista rankingowa- osoby niezakwalifikowane- II edycja – po odwołaniach


 

03.02.2022

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką!” zostaje przedłużona do 16.02.2022.
Serdecznie zapraszamy do udziału.


26.01.2021

Drodzy Uczestnicy,

Publikujemy oczekiwaną Listę rankingową dotyczącą oceny biznesplanów w ramach II edycji. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.

Lista rankingowa- osoby zakwalifikowane- II edycja
Lista rankingowa- osoby niezakwalifikowane- II edycja


 

24.01.2022

Pragniemy poinformować, iż rekrutacja uzupełniająca do projektu „Milion przed trzydziestką” zostaje przedłużona do 02.02.2022.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

05.01.2022

Pragniemy poinformować, iż 07.01.2022 (najbliższy piątek) Biuro Projektu „Milion przed trzydziestką!” będzie nieczynne.

Tym samym także osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie będzie możliwe. Zapraszamy do składania zgłoszeń pocztą lub mailowo, a w pozostałe dni robocze Biuro projektu czynne będzie w standardowych godzinach tj. 9:00- 15:30.


17.12.2021

PRACA BIURA PROJEKTU PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Pragniemy poinformować, iż 24.12.2021 oraz 31.12.2021 Biuro Projektu „Milion przed trzydziestką!” będzie nieczynne.
W pozostałe dni robocze Biuro projektu czynne będzie w standardowych godzinach tj. 9:00- 15:30.


17.12.2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU:

Informujemy, że rusza dodatkowa rekrutacja uczestników do projektu „Milion przed trzydziestką!

TERMIN: Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 03.01.2022 r. – 21.01.2022 r.
Nasze biuro jest otwarte na przyjmowanie zgłoszeń składanych osobiście w godz. 9.30-15.30.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz rekrutacyjny (zwracajcie uwagę, aby cała część B, która kończy się na stronie nr 9 formularza nie przekraczała maksymalnie 5 stron!) oraz dołączacie odpowiednie załączniki.

Wśród nich:
– zaświadczenie z ZUS, które pozyskujecie przy pomocy wniosku wypełnionego według załączonego wzoru
– załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu,
– dodatkowo – wyłącznie w wypadku osób, które uczą się stacjonarnie na obszarze Łodzi, ale nie mieszkają na jej obszarze – załącznik nr 9 – Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wzór zaświadczenia z ZUS, przykładowy sposób wypełnienia wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są też dostępne w zakładce „Dokumenty”.

Formularz wraz z załącznikami możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30 (sposób zdecydowanie rekomendowany).

2. Drogą mailową na adres: biuro@milionprzed30.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów. Pliki muszą być zapisane w formacie „word” (doc/docx), open office lub pdf edytowalny (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Milion przed trzydziestką!”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


17.12.2021

NABÓR BIZNESPLANÓW W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU:

Znany jest już termin naboru biznesplanów. Biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 10-12.01.2022 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27.

Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


26.11.2021

Drodzy uczestnicy,

Publikujemy harmonogram szkoleń w ramach II edycji projektu.
Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Edukacji CEiRON, ul. Zawiszy Czarnego 10, IV piętro.

Informujemy, że na stronie dostępne są też: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną.


18.11.2021

Publikujemy listę rankingową wraz ze szczegółową punktacją -> Lista rankingowa II edycja

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć -> Lista w podziale na płeć – II edycja

Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o ponowne dostarczenie aktualnych zaświadczeń z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.


05.11.2021

Drodzy Kandydaci!
Wyniki oceny merytorycznej w II edycji projektu „Milion przed trzydziestką!” -> wyniki oceny merytorycznej.

Formularze z pozytywną oceną merytoryczną (wykaz w załączniku powyżej) przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, które będą odbywać się w terminie 08-15.11.2021.


29.10.2021

Drodzy Kandydaci!
Nabór do drugiej edycji projektu „Milion przed trzydziestką!” został zakończony 26.10.2021. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy zgłoszeniowych.


15.10.2021

Drodzy Kandydaci!
Informujemy, że nabór do drugiej edycji projektu „Milion przed trzydziestką!” ulega przedłużeniu do 26.10.2021!


27.09.2021

Rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do II edycji projektu. To szansa na łączne dofinansowanie ponad 38 tysięcy złotych na założenie własnej firmy. Dofinansowanie 100% – bez wkładu własnego! Aplikuj już dziś!
Szczegóły w poście poniżej


3.09.2021

Informujemy, że II edycja rekrutacji do projektu „Milion przed trzydziestką!” rusza już 27 września 2021!

TERMIN: Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 27.09.2021 r. – 15.10.2021 r. Nasze biuro jest otwarte na przyjmowanie zgłoszeń składanych osobiście w godz. 9.30-15.30.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz rekrutacyjny (zwracajcie uwagę, aby cała część B, która kończy się na stronie nr 9 formularza nie przekraczała maksymalnie 5 stron!) oraz dołączacie odpowiednie załączniki.

Wśród nich:
– zaświadczenie z ZUS, które pozyskujecie przy pomocy wniosku wypełnionego według załączonego wzoru
– załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu,
– dodatkowo – wyłącznie w wypadku osób, które uczą się stacjonarnie na obszarze Łodzi, ale nie mieszkają na jej obszarze – załącznik nr 9 – Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wzór zaświadczenia z ZUS, przykładowy sposób wypełnienia wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są też dostępne w zakładce „Dokumenty”.

 

Formularz wraz z załącznikami możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30 (sposób zdecydowanie rekomendowany).

2. Drogą mailową na adres: biuro@milionprzed30.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów. Pliki muszą być zapisane w formacie „word” (doc/docx), open office lub pdf edytowalny (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Milion przed trzydziestką!”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


8.09.2021

Drodzy Uczestnicy,
Publikujemy oczekiwaną listę rankingową. Informacje o tym, jakie są dalsze kroki w drodze do uzyskania dotacji otrzymacie mailowo.


23.07.2021

Znany jest już termin naboru biznesplanów. Biznesplany wraz z wnioskami o udzielenie wsparcia pomostowego i niezbędnymi załącznikami będziemy przyjmować w terminie: 23-25.08.2021 w godzinach 9:00-15:00 w biurze projektu przy ulicy Targowej 27. Wszystkie wzory dostępne są w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE -> DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA.


9.07.2021

Drodzy uczestnicy,

Publikujemy harmonogram szkoleń.
Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Edukacji CEiRON, ul. Zawiszy Czarnego 10, IV piętro.

Informujemy, że na stronie dostępne są też: Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną.


9.07.2021

Publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej: Lista rankingowa

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej -> Listy

Wyniki oceny merytorycznej po uwzględnieniu wyników rekrutacji uzupełniającej -> Wyniki oceny merytorycznej


7.07.2021

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy uzupełniający nabór zgłoszeń.


2.07.2021

Informujemy, że w związku z niewyłonieniem podczas rekrutacji planowanej liczby 20 Uczestników na pozostałe 4 miejsca w projekcie ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy. Nabór będzie trwał do wpłynięcia czwartego formularza, jednak nie dłużej niż do 7.07.2021 do godziny 14.00.


2.07.2021

Publikujemy listę rankingową zatwierdzoną przez WUP -> Lista rankingowa

Listy osób zakwalifikowanych w podziale na płeć -> Listy

Osoby zakwalifikowane do projektu prosimy o ponowne dostarczenie aktualnych zaświadczeń z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym.


21.06.2021

Wyniki oceny merytorycznej w projekcie „Milion przed trzydziestką!” -> wyniki oceny merytorycznej.

Formularze z pozytywną oceną merytoryczną (wykaz w załączniku powyżej) przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym, które będą odbywać się w terminie 22-25.06.2021.


11.06.2021

Drodzy Kandydaci, informujemy, iż w dniu dzisiejszym upłynął termin naboru zgłoszeń.


31.05.2021

Uwaga! Drodzy Kandydaci! Nabór do projektu wydłużamy do 11.06.2021!


17.05.2021

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie. Nie mają znaczenia przyczyny utraty pracy, ani też rodzaj umowy na podstawie której osoba była zatrudniona. Nie ma też konieczności składania dodatkowego zaświadczenia od pracodawcy, że przyczyna utraty pracy miała związek ze skutkami gospodarczymi COVID-19.


12.05.2021

Dziś od godziny 9.30 rozpoczęliśmy nabór. Zapraszamy do składania formularzy! Czekamy na Wasze zgłoszenia osobiste / pocztowe przy ulicy Targowej 27 oraz elektroniczne pod adresem biuro@milionprzed30.eu.


4.05.2021

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że w celu uzyskania zaświadczenia z ZUS należy wypełnić druk US-7 – najprościej uzupełniając swoimi danymi brakujące pola wstępnie wypełnionego dokumentu: Przykładowy sposób wypełniania druku US-7. Nie należy samodzielnie wypełniać Wzoru zaświadczenia z ZUS (załącznika nr 10). Został on umieszczony poglądowo – tego typu zaświadczenie (takie lub podobne) otrzymacie z ZUS po wypełnieniu wniosku US-7.


29.04.2021

Drodzy Kandydaci! W środę 12 maja o godz. 9.30 ruszamy z naborem zgłoszeń!

TERMIN: Dokumenty rekrutacyjne będziecie mogli składać w terminie 12.05.2021 r. – 11.06.2021 r. w godz. 9.30-15.30.

SPOSÓB SKŁADANIA:

W celu zgłoszenia do projektu musicie zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz załącznikami do niego, następnie wypełniacie prawidłowo Formularz rekrutacyjny oraz dołączacie odpowiednie załączniki (w tym obowiązkowo uzyskane z ZUS zaświadczenie). Wzór zaświadczenia, wniosku o jego wydanie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty są dostępne w zakładce „Dokumenty”.

Dokumenty możecie złożyć na trzy sposoby:

1. Osobiście w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30.

2. Drogą mailową na adres: biuro@milionprzed30.eu zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi.

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też w formie skanów lub zdjęć dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

3. Drogą pocztową na adres:

HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Biuro projektu „Milion przed trzydziestką!”
HN Partners s.c.
ul. Targowa 27
90-043 Łódź


5.04.2021

Miło nam poinformować, że w kwietniu wystartował projektu „Milion przed trzydziestką!”. Rozpoczęcie naboru zgłoszeń planowane jest na maj 2021.

Niebawem na tej stronie opublikujemy regulaminy oraz formularze rekrutacyjne. Prosimy o cierpliwość!

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uzyskaniem informacji o projekcie lub wpisaniem na listę zainteresowanych zachęcamy do przesyłania wiadomości na adres biuro@milionprzed30.eu lub kontakt telefoniczny z Biurem projektu, pod nr 733 677 779. Chętnie doradzimy i odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

Informacje o starcie rekrutacji do projektu uzyskasz najszybciej zapisując się do naszego newslettera.

WSPARCIE W PROJEKCIE

Jednorazowa dotacja w kwocie 23 050 zł to wsparcie, które pozwoli na zakup niezbędnych aktywów do firmy: sprzętu, mebli, maszyn, narzędzi. Ponadto środki te możesz przeznaczyć np. na materiały i półprodukty. Świat stoi przed Twoją firmą otworem!

Wsparcie pomostowe to wypłacane comiesięcznie środki finansowe (2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności), które pozwolą Ci na pokrycie cyklicznych, bieżących wydatków firmy. Opłacisz nimi składki ZUS przedsiębiorcy, usługi księgowe, abonament telefoniczny i internetowy, paliwo związane z pojazdem służbowym i inne podobne koszty – w kwotach netto.

Szkolenie „ABC Małego Biznesu” – w ciągu 60h szkolenia dostarczymy Ci niezbędnych informacji m.in. o tym jak założyć firmę, czy na czym polega księgowość w małym przedsiębiorstwie. Dodatkowo podpowiemy jak prowadzić działania marketingowe, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych oraz jak dbać o utrzymanie rentowności firmy i pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania na jej rozwój. Dostarczymy wiedzy przydatnej przy prowadzeniu negocjacji handlowych, podpowiemy też jak radzić sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi podczas prowadzenia firmy. Nasi eksperci pokażą Ci też jak przygotować dobry biznesplan i odpowiedzą na potrzeby związane z tworzeniem Twojego własnego biznesplanu podczas szkoleń indywidualnych.

Podczas szkolenia nie musisz martwić się o posiłek – zapewnimy smaczny catering, a ponadto zwrócimy koszt dojazdu, czy koszt opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną.

Martwisz się o koszty utrzymania w trakcie udziału w szkoleniu? Podamy Ci pomocną dłoń udzielając stypendium w wysokości 9,60 zł brutto za każdą odbytą godzinę szkoleń!ścieżka wsparcia

REKRUTACJA

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Jeżeli:

 • masz 18 – 29 lat,
 • zamieszkujesz lub uczysz się w Łodzi,
 • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo (sprawdź definicję),
 • utraciłeś/-aś pracę po 1 marca 2020 roku,

– masz szansę na wzięcie udziału w projekcie „Milion przed trzydziestką!”

Wyjaśniamy, że uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby, którym wygasło zatrudnienie lub je rozwiązały, jak również osoby, które otrzymały wypowiedzenie.

Poniżej już niebawem znajdzie się Regulamin rekrutacji zawierający więcej informacji o kwalifikowalności osób do projektu oraz o procesie rekrutacji. Koniecznie przeczytaj ten dokument zanim złożysz formularz rekrutacyjny – zawiera on m.in. informacje nt. osób wyłączonych z udziału w projekcie.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny / wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Karta weryfikacji formalnej

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik nr 4 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 5 – Karta oceny predyspozycji

Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym / wersja edytowalna

Załącznik nr 8 – Oświadczenie uczestnika projektu / wersja edytowalna

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o kontynuowaniu nauki / wersja edytowalna

Załącznik nr 10 – Wzór zaświadczenia ZUS

Załącznik nr 11 – Druk US-7 – wniosek o wydanie zaświadczenia

Załącznik nr 12 – Przykładowy sposób wypełnienia druku US-7

 

Uwaga: zdecydowanie odradzamy wnioskowanie o przesłanie zaświadczenia z ZUS pocztą – czas oczekiwania potrafi wynosić kilka tygodni.

 

DOKUMENTY DOT. UDZIELANIA WSPARCIA:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 1 Biznesplan / wersja edytowalna kolor/ cz-b

Zał. 1 do biznesplanu – oświadczenia składane wraz z biznesplanem / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 2 do biznesplanu – szczegółowe zestawienie towarów i usług / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. 4 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 5 Oświadczenie o pomocy de minimis / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Zał. 7 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 8 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 9 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego / wersja edytowalna kolor / cz-b

Zał. 10 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 11 Wzór umowy na wsparcie pomostowe

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

 

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Powyższych dokumenty można także wysłuchać za pomocą bezpłatnego programu DSpeech, który można pobrać tutaj.

FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikujemy tutaj.

KONTAKT I BIURO PROJEKTU

Centrum Edukacji CEIRON

Masz pytania? Skontaktuj się z biurem projektu:

Adres biura projektu: Łódź, ul. Targowa 27 (HN Partners s.c.)

E-mail: biuro@milionprzed30.eu

Telefon: + 48 733 677 779

Skip to content